Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov


Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.


Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

• na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s
  výmerou do 10 m2
• pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do
  šiestich mesiacov odo dňa výrubu 
• pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku
• na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v
  súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.


Prílohy žiadosti:

• situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť
• kópia Listu vlastníctva
• súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom


Vybavuje: Ing. Ingrid Bubelínyová, tel.: 043/4944100, e-mail: ingrid.bubelinyova@mosovce.sk

 

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

 

Poplatok:

fyzické osoby:   10,00 € 
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100,00  €
/sadzobník Správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení n.p., X. časť položka 160/

 

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz

Poplatky:

• rybársky lístok týždenný: 1,50 €
• rybársky lístok mesačný: 3,00 €
• rybársky lístok ročný: 7,00 € 
• rybársky lístok trojročný: 17,00 €
• od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov


Vybavuje: Bc. Danuša Lúdiková, Ing. Ingrid Bubelínyová, tel.: 043/4944100   
              e-mail: danusa.ludikova@mosovce.sk, ingrid.bubelinyova@mosovce sk


Doba vybavenia: na počkanie


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka