Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie, organizačná štruktúra obce

(§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000)

a) Spôsob zriadenia obce:
Obec Mošovce sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ato dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990

b) Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou SR
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

c) Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce Mošovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Mošovce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaduje tieto svoje orgány:
- komisie obecného zastupiteľstva a to:

- pre ekonomiku, financie, majetok obce a správu podnikateľských činností,
- pre životné prostredie, výstavbu, dopravu a územný plán,
- pre školstvo, kultúru, mládež, telovýchovu a spolky, sociálne veci,
- pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce,
- pre implementáciu fondov EÚ,
- pre verejný poriadok,
- na prešetrenie a vybavovanie sťažností,
- Zbor pre občianske záležitosti


- obecný úrad v Mošovciach sa člení na nasledovné oddelenia:
-ekonomické oddelenie
- oddelenie daní, stavebné
- podateľňa
- obecný hasičský zbor v Mošovciach
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Mošovce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka