Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad predpisov,pokynov,inštrukcií a výkladových stanovísk

Obec Mošovce v súlade s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinností osôb k obci Mošovce.

a) Predpisy

- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
-zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- ostatné právne normy a kompetencie obce

b) Pokyny

nevydávajú sa

c) Inštrukcie

nevydávajú sa

d) Výkladové stanoviská

Obec Mošovce tvorí súčasť územnej samosprávy SR, ktorá je budovaná ako jednostupňová.
Obec nevydáva žiadne výkladové stanoviská pre vnútorný, alebo vonkajší chod právnickej osoby verejneho práva.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka