Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce má 9 poslancov.

Poslanci sú oprávnení najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety a pripomienky, interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

 


 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 boli zvolení nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva:

- Mgr. Tibor Harkabus - 422 hlasov
- Peter Lúdik - 395 hlasov
- Ľubomír Baranček - 371 hlasov
- Alexander Vladár - 329 hlasov
- Ing. Ján Thomka - 306 hlasov
- Mgr. Mariana Ballová - 284 hlasov
- Mgr. Zuzana Holcová - 279 hlasov
- Mgr. Katarína Sadloňová - 249 hlasov
- Svetlana Petrovičová - 235 hlasov

Náhradníci:
- Elena Tarašová - 231 hlasov
- Mgr. Ľudmila Piecková - 188 hlasov
- Jarmila Janáková - 137 hlasov


 

poslanci

Mgr. Tibor Harkabus - zástupca starostu
 

Mgr. Tibor Harkabus - zástupca starostu

 0903 789 193,  harkabus.tibor@gmail.com
 

0903 789 193, harkabus.tibor@gmail.com


 
 

Peter Lúdik

0908 904 997, petko0109@gmail.com


 
 

Ľubomír Baranček

... ...


 
 

Alexander Vladár

... ...


 
 

Ing. Ján Thomka

0948 518 510, thomka.jan@gmail.com


 
 

Mgr. Mariana Ballová

0908 534 105, mariana.ballova@gmail.com


 
 

Mgr. Zuzana Holcová

0908 242 072, suzyholc@gmail.com


 
 

Mgr. Katarína Sadloňová

0908 503 141, sadlonova.katuska@gmail.com


 
 

Svetlana Petrovičová

0907 209 879, petrovicova.svetlana@gmail.com


 
 

 

 

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka