Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 23.4.2014

Návrh VZN č. 2-2014

 

 

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce

1. V § 3 odsek 1 znie:

Obec Mošovce určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ podľa prílohy na kalendárny rok 2014, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto VZN.

Čl. II

Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce Mošovce.

 

Príloha

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce

Výška ročnej dotácie na rok 2014 na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mošovce

Dotácia pre obecné školy a školské zariadenia na rok 2014 v €

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov

2040,00- €

 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania

414,00- €

 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania

680,00- €

 

Žiak základnej školy na činnosť ŠKD

143,00- €

 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy

222,00- €

 

Vyvesené dňa 9. apríla 2014

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka