Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

objekty na google mape

temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
ZaujímavostiAnglický parkAnglický park je neodmysliteľnou súčasťou Mošoviec od 2. polovice 18. storočia. Nerušene prechádza do okolitej prírody, pretože prevažnú väčšinu parkových objektov tvoria domáce dreviny. Z cudzokrajných drevín ako raritu možno spomenúť ginko dvojlaločné z východnej Ázie. Park svojou rozlohou 16,5 ha patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku. Založili ho baróni Révaiovci, pravdepodobne ešte pred postavením nového kaštieľa. Park je typickým príkladom anglického parku, kde sa skupiny stromov striedajú s voľnými priestranstvami a vodnými plochami.
ZaujímavostiBarónov hrobS menom posledného potomka Révaiovcov, Františkom, je spojená povesť Barónov hrob. Nedal sa pochovať do rodinnej krypty, ale do hrobu na Haďom vŕšku uprostred nádherného lesa.
KostolEvanjelický kostolNáboženské zrovnoprávnenie umožnilo aj Mošovčanom - evanjelikom postaviť si svoj kostol s vežou v rokoch 1864 - 1871. Vznikol na okraji mestečka. Pôvodný kostol z roku 1783 bol menší a nemal vežu. Stavba upúta jednoduchým klasicistickým výrazom a portálom v podveží. Veža je ukončená vysokou strechou. Ide o obdĺžnikovú stavbu, obnovovanú v roku 1927. Priestor kostola z troch strán lemuje chór ležiaci na stĺpoch. V rokoch 1973 - 1975 bola vykonaná generálna oprava kostola. Vymenili sa lavice, okná, chóry, ale i oltár a kazateľnica. Vo veži sú umiestnené tri zvony rôznych veľkostí, ktoré svojím zvonením zvolávajú Mošovčanov do kostola, či oznamujú niekoho úmrtie. Pôvodne zvony ohlasovali aj každú štvrťhodinu.Ukázať obrázok
Športoviskofutbalové ihriskoV roku 1928 sa začal v Mošovciach vážnejšie etablovať futbal. Až do roku 1939 sa futbal hrával na rôznych miestach mošovského chotára, pričom najčastejšími súpermi bývali futbalisti z Blatnice, Príboviec, Malého Čepčína, Rakše a iných obcí, najmä z najbližšieho okolia. Od konca roku 1941sa futbal dostal na organizovanú bázu. Predchádzalo tomu získanie vhodnej hracej plochy v priestore "Jamy" a zaregistrovanie futbalového klubu ŠK SEM. Futbalový klub až do začiatku SNP hrával okresnú súťaž.Ukázať obrázok
MúzeumKaplnkaV roku 1911 si v západnom výbežku parku a v blízkosti rímsko-katolíckeho kostola dali Révaiovci postaviť podľa plánu Henrika Schmala mauzóleum. Táto secesionizovaná pseudogotická stavba má dvojetážový charakter: horná časť plnila funkciu kaplnky, spodná krypty. Hlavná loď sa vyznačuje krížovou klenbou, v uzávere s lunetami. Fasáda je bohato členená neogotickými tvarmi. Autorom portálu a okien je J. Molnár z Budapešti. Dnes v zrekonštruovanom objekte sídli Múzeum mošovských remesiel, v ktorého expozícii sa nachádzajú nástroje používané pri výrobe chýrnych mošovských výrobkov.Ukázať obrázok
KostolKatolícky kostolMošovský gotický kostol najsvätejšej trojice s vežou, ktorý bol postavený začiatkom 14. storočia, patril v minulosti medzi najmonumentálnejšie sakrálne stavby v Turci. Po mestečku i jeho okolí sa z veže rozliehal hlahol štyroch zvonov. Najväčší z nich bol uliaty v roku 1704 a vážil 900 kg. Koncom 19. storočia bol kostol, vtedy už takmer 600-ročný, značne poškodený a ošarpaný a hrozilo preborenie klenby, preto bol na podnet vtedajšieho patróna cirkvi - baróna Františka Révaia, kostol asanovaný. Nový neogotický kostol, ktorý vznikol na jeho mieste, sa staval v rokoch 1912 - 1913. Výstavba historizujúcej sakrálnej architektúry bola už blízka dnešným stavebným postupom. Nový kostol je trojloďový s bočnou, šesťuholníkovou vežou, ktorou vedie schodisko na chór kostola.Ukázať obrázok
Hrad, zámok. kaštielkaštieľ MošovceRévaiovský rokokovo-klasicistický kaštieľ v Mošovciach postavil v 2. polovici 18. storočia František VII. Révai. Po roku 1945 slúžil kaštieľ na školské účely. Najprv tu bol Štátny detský domov pre vojnové siroty, v hospodárskej časti si našla priestory materská škola, neskôr osobitná škola internátna, po nej tu začalo fungovať Poľnohospodárske odborné učilište. V 1. polovici 90. rokov objekt vlastnila Slovenská filmová tvorba Bratislava, ktorá ho po rekonštrukcii využívala na rekreačné účely. Atraktívne interiéry tejto historickej stavby využili v minulých rokoch niekoľkokrát filmári. Naposledy sa tu nakrúcala sága o turčianskych zemanoch Alžbetin dvor. Po opätovnej rekonštrukcii a adaptácii sa začal kaštieľ využívať ako hotel Via Magna, po zmene majiteľa v roku 2003 sa od roku 2009 využíva hotelové zariadenie s názvom Park Hotel Kaštieľ Mošovce najmä na svadobné hostiny. Neodmysliteľnou súčasťou kaštieľa je rozsiahly anglický park s vodnými plochami a romantickým "ostrovom lásky".Ukázať obrázok
KnižnicaknižnicaOtváracia doba:
Utorok: 15:00 - 18:00
Štvrtok: 15:00 - 18:00
Škola, škôlkaMaterská školaMaterská škola v Mošovciach vznikla po 2. svetovej vojne v Turci ako prvá, a to 1. augusta 1945 v hospodárskej časti patriacej ku kaštieľu. v roku 1947 kvôli nárastu počtu detí sa začalo uvažovať o stavbe budovy. Zariadenie bolo premiestnené do učebne ľudovej školy. Do roku 1950 bola umiestnená v priestoroch dedičky révaiovského panstva Rózy Hubaiovej. V roku 1955 sa presťahovala do budovy rímskokatolíckej školy. Materská škola sa v novembri 1971 presťahovala do novej budovy. Tým sa neporovnateľne zlepšili podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V roku 1978 bolo v areáli materskej školy odovzdané do užívania dopravné ihrisko. Zriaďovateľom materskej školy sa od júla 2002 stala obec. Do roku 2000 navštevovalo materskú školu cez 3000 detí.Ukázať obrázok
ZaujímavostiMošovské alejeMošovské aleje sú od roku 1969 evidované ako chránená prírodná pamiatka, novelizovaná v roku 1995. Ide o chránený areál, ktorého súčasťou je miestny park, sústava viacerých alejí pozdĺž ciest a niekoľko lesných remízok v okolí obce o výmere 273 hektárov. Aleje, ktoré sú významnou súčasťou poľnohospodárskej krajiny, sú situované pri hlavných, ale i poľných cestách. Ich význam nespočíva len v napĺňaní krajinotvornej funkcie, nemenej dôležité je ich vnímať aj v historickom kontexte.Ukázať obrázok
CintorínMošovský cintorín
ÚradObecný úrad MošovceUkázať obrázok
OstatnéPálenica Starý mlynPred druhou svetovou vojnou slúžila budova starého mlynu, ktorý využívali sedliaci z blízkeho i širokého okolia na mletie obilia. Jeho mlynské koleso bolo poháňané vodou z tzv. "horného potoka", ktorý je ramenom hlavného potoka Mošoviec. Spätosť horného potoka s miestom starého mlyna pokračuje až dodnes, nakoľko v súčasnosti zabezpečuje chladenie destilačnej kolóny.
PamätníkPamätník SNPPomník Mošovčanom padlým v druhej svetovej vojne s nápisom: Samuel Hrianka, Ondrej Feriančík, Jozef Matušovič, Ján Mičík, Enriko Tomanica, Miroslav Košík, Alexander Mizera a Jozef Pálka, mošovskí občania, ktorí obetovali svoje životy za vlasť v slávnom Slovenskom národnom povstaní v rokoch 1944 - 1945.
DružstvoPD Mošovce
PamätníkPomník J. KolláraBol odhalený v roku 1963. Jeho autorom je Fraňo Štefunko. Na otvorenie prišla aj Kollárová pravnučka Ľudmila Schnabelrauchová. Nápis na pomníku cituje slová z Kollárovej Slávy dcery: Ne z mutného oka, z ruky pilné naděje kvitne. Tak jen i zlé může státi se ještě dobrým.Ukázať obrázok
Poštapošta Mošovce
OstatnéPožiarna zbrojnicaPožiarna zbrojnica je sídlom Dobrovoľného hasičského zboru v Mošovciach, no jej sála a veľká záhrada sa najmä v letnom období využívajú na poriadanie rôznych akcií a zábav.Ukázať obrázok
MúzeumRodný dom Jána KolláraNad vchodom k pamätnému miestu, kde stál rodný dom Jána Kollára, je jeho známy citát: "Slávme slávne slávu Slávou slávnych". Kollárov dom bol podobný mnohým mošovským domom. Stál v bývalej Ševcovskej ulici (terajšia Kollárova). Dom i ostatné časti boli drevené, iba sypáreň, ktorú postavil neskôr otec Jána Kollára, bola z kameňa. Dňa 16.8.1863 sa v Ševcovskej ulici rozšíril požiar. Okrem iných zhorel aj Kollárov rodný dom, z ktorého sa dodnes zachovala iba kamenná sýpka. V nej bola v roku 1974 vytvorená a v roku 1982 reinštalovaná pamätná izba. Od roku 2010, keď k pôvodnej sypárni Mošovčania pristavili rekonštruovanú stavbu rodného domu Jána Kollára podľa pôvodných nákresov, sprístupnili v nových priestoroch rozsiahlejšiu stálu literárno-múzejnú expozíciu. Ukázať obrázok
Športoviskoviacúčelové ihrisko
ZaujímavostiZáhradný pavilónSúčasťou parku je aj klasicistický záhradný pavilón s kruhovým pôdorysom a pristavenými bočnými krídlami. Kruhový pavilón s veľkými polkruhovými oknami je krytý kupolovitou strechou. Postavený bol v roku 1800 ako skleník. Pôsobí pokojne, príjemne a dotvára celkový výzor parku. Donedávna sa využíval ako sklad náradia na údržbu parku, potom bol premenený na aquacentrum so saunou, masážami a bazénom s protiprúdom. Momentálne je opäť nevyužívaný.Ukázať obrázok
Škola, škôlkaZákladná umelecká školaSvoju činnosť začala v roku 2004 v priestoroch Základnej školy Jána Kollára pod vedením riaditeľky Mgr. Zity Ličkovej. 545 žiakom sa venovalo 19 pedagógov v štyroch odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Krátko po svojom vzniku nadviazala škola spoluprácu s Akadémiou Leoša Janáčka v Brne, s konzervatóriami v Žiline a Bratislave a s Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Žiaci školy účinkujú na pravidelných a jubilejných podujatiach. V súčasnosti školu navštevuje približne 300 detí, ktorým sa venuje 11 pedagógov a vedie ju Mgr. art. Milan Olšiak, PhD.Ukázať obrázok
Škola, škôlkaZákladná škola Jána KolláraBudova Základnej školy Jána Kollára sa vyznačuje vľúdnym prostredím. Chodby plné výstaviek detskej tvorivosti, živých rastlín, ba dokonca i nástenných malieb pozitívne priespevajú k motivácii žiakov a k spríjemneniu času tráveného v škole. Jej základný kameň bol položený 28.10. 1928 a na slávnostnom otvorení školy 5.9.1932 sa zúčastnil i sám prezident T. G. Masaryk.Ukázať obrázok
Autobusová stanicazástavka autobusu - dolný koniec
Autobusová stanicazástavka autobusu - horný koniec
Autobusová stanicazástavka autobusu - námestie
Prvá pomocZdravotné strediskoOd začiatku 16. storočia až po súčasnosť tu pôsobilo niekoľko lekárov, podľa dostupných archívnych prameňov sa ich v 20. storočí vystriedalo najviac. V súčasnosti je starostlivosť o zdravie obyvateľov zabezpečovaná v miestnom zdravotnom stredisku s detskou ambulanciou (MUDr. Ľubica Mendelová), ambulanciou praktického lekára pre dospelých (doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.) a ambulanciou zubného lekára (MUDr. Martin Rybárik), zároveň je denne otvorená aj lekáreň.
OstatnéŠportovo-rekreačný areál DrienokŠportovo-rekreačný areál Drienok poskytuje turistom ubytovanie v Penzióne Drienok, v chatovej osade a v kempe. Súčasťou areálu sú športoviská a kúpalisko prevádzkované v letných mesiacoch, ohniská a detské ihrisko. Poskytovanie služieb cestovného ruchu je v Mošovciach dlhoročnou tradíciou, prvé kúpalisko v Mošovciach bolo otvorené v roku 1936.Ukázať obrázok

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

webygroup
ÚvodÚvodná stránka